Lekarze
lek. stom. Dariusz Wilisowski – właściciel
lek. stom. Dariusz Wilisowski – właściciel
implantologia, chirurgia

Jego specjalnością jest implantologia. Ukończył studia stomatologiczne w 2003 roku na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2012-2013 uzupełnił swoją wiedzę podczas studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jana Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem. Zdobył tym samym europejski tytuł implantologa. Od wielu lat jest członkiem towarzystw implantologicznych w Polsce i w Niemczech oraz aktywnym uczestnikiem amerykańskiego klubu szkoły estetyki Spear Study Club. Zna język angielski.

dr n. med. lek. stom. Anna Hille Padalis
dr n. med. lek. stom. Anna Hille Padalis
ortodoncja

Jej specjalnością jest ortodoncja. Ukończyła studia stomatologiczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją wiedzę poszerzyła podczas studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim, broniąc pracę doktorską w zakresie ortodoncji przedprotetycznej. Uczestniczyła w wielu specjalistycznych kursach i konferencjach w kraju i za granicą, również jako tłumacz. Wielokrotnie brała udział w misjach humanitarnych jako stomatolog – wolontariusz. Jest członkiem towarzystw ortodontycznych w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych, a także członkiem światowej organizacji World Federation of Orthodontists. Zna język angielski.

dr n. med. lek. stom. Daniel Uryga
chirurgia, implantologia

Jego specjalnością jest chirurgia stomatologiczna i implantologia. Ukończył studia stomatologiczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2003 roku. Od 2006 roku pracuje jako asystent w Klinice Chirurgii Stomatologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2012 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. W roku 2013, po zakończonych studiach specjalizacyjnych oraz egzaminie państwowym, otrzymał tytuł specjalisty chirurgii stomatologicznej. Zna język angielski.

Opinie pacjentów
dr n. med. lek. stom. Karolina Babiuch
dr n. med. lek. stom. Karolina Babiuch
periodontologia

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie w 2009 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na kierunku lekarsko-dentystycznym. Uczestniczka studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, zakończonych obroną pracy doktorskiej z zakresu wczesnej diagnostyki onkologicznej. W latach 2011-2016 odbywała szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie periodontologii w Poradni Chorób Przyzębia Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie. W grudniu 2017 roku zdała egzamin państwowy, uzyskujac tytuł specjalisty periodontologa. Członek Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Opinie pacjentów
znanylekarz.pl
lek. stom. Agnieszka Bogusławska-Miśkiewicz
lek. stom. Agnieszka Bogusławska-Miśkiewicz
chirurgia, stomatologia zachowawcza

Specjalizuje się w zakresie stomatologii zachowawczej, protetyki i chirurgii. Posiada liczne certyfikaty potwierdzające jej wysokie umiejętności. Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Łodzi na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym na oddziale Stomatologii. Od 2011 roku w klinice Luxdentica specjalizuje się w chirurgii i protetyce. Zna język angielski.

lek. stom. Katarzyna Klimecka
lek. stom. Katarzyna Klimecka
periodontologia, stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza i periodontologia to jej specjaloność. W 2006 roku ukończyła studia stomatologiczne na oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2011 roku współpracuje z kliniką Luxdentica i jest niekwestionowanym autorytetem w zakresie periodontologii. Zna język angielski.

lek. stom. Mateusz Jendrulek
lek. stom. Mateusz Jendrulek
stomatologia estetyczna, stomatologia zachowawcza

Jest autorytetem w zakresie stomatologii estetycznej, a także stomatologii zachowawczej. Niezwykle precyzyjny i skrupulatny. Przeprowadził wiele zabiegów, dzięki którym nasi Pacjenci odzyskali piękny uśmiech. Studia stomatologiczne ukończył w 2006 roku na oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zna język angielski.

lek. stom. Joanna Ciągło
lek. stom. Joanna Ciągło
endodoncja mikroskopowa, stomatologia zachowawcza

Endodoncja mikroskopowa nie ma dla niej żadnych tajemnic, choć wciąż poszerza swoją wiedzę w tym zakresie. Studia stomatologiczne ukończyła w 2009 roku na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Posiada wiele certyfikatów potwierdzających jej specjalistyczną wiedzę i umiejętności. Zna język angielski.

lek. stom. Katarzyna Radzikowska
lek. stom. Katarzyna Radzikowska
protetyka, stomatologia estetyczna

Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego na odziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum. Ma bogate, dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie złożonych prac protetycznych i implanto-protetycznych oraz wysoce wymagających prac kosmetycznych mających na celu poprawę uśmiechu. Specjalizuje się w protetyce stomatologicznej i stomatologii estetycznej. W 2017 roku rozpoczęła studia podylomowe drugiego stopnia na kierunku Protetyka wraz ze Stomatologią Cyfrową i Estetyczną  na Uniwersytecie w Sienie, jednym z najbardziej prestiżowych ośrodków badawczych w Europie i na świecie. Jest uczestnikiem amerykańskiego klubu szkoły estetyki Spear Study Club. Zna język angielski oraz hiszpański.

lek. stom. Katarzyna Skibińska-Flaga
lek. stom. Katarzyna Skibińska-Flaga
stomatologia zachowawcza i estetyczna

Studia stomatologiczne ukończyła w 2009 roku na oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z kliniką Luxdentica związana od 2015 roku. Swoje umiejętności stale poszerza, uczestnicząc w  licznych kursach. Priorytetem są dla niej komfort i zadowolenie Pacjenta oraz  precyzja i dokładność leczenia. Zna język angielski.

Opinie pacjentów
lek. stom. Karolina Kołodziejska
lek. stom. Karolina Kołodziejska
stomatologia zachowawcza i estetyczna

Studia stomatologiczne ukończyła w 2013 roku na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Z kliniką Luxdentica związana od 2016 r. Specjalizuje się w stomatologii zachowawczej i estetycznej. Stale poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach. Potrafi fantastycznie komunikować się z Pacjentami, również tymi najmłodszymi. Zna język angielski

Opinie pacjentów
lek. stom. Michał Ganowski
lek. stom. Michał Ganowski
stomatologia estetyczna, protetyka, projektowanie uśmiechu

Studia stomatologiczne ukończył w 2013 roku na kierunku Lekarsko-Stomatologicznym na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Swoje umiejętności, wiedzę oraz pasję stomatologiczną stale poszerza, systematycznie uczestnicząc w konferencjach oraz kursach branżowych. Pacjenci cenią go szczególnie za rzetelne podejście do leczenia, a także wyjątkowo pogodne usposobienie. Zajmując III miejsce w plebiscycie "Dentysta Roku 2015" udowadnia, że oprócz profesjonalizmu uśmiech w leczeniu ma niebagatelne znaczenie. W Luxdentica zajmuje się kompleksowym planem leczenia, protetyką, implantoprotetyką, a także stomatologią estetyczną.

Opinie pacjentów
znanylekarz.pl
lek. stom. Daria Babicz
lek. stom. Daria Babicz
ortodoncja

Absolwentka Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego (im. Piastów Śląskich) we Wrocławiu. Studia ukończyła w 2013 roku z wynikiem bardzo dobrym. Odbyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie ortodoncji w Poradni Ortodoncji Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie. W październiku 2018 roku zdała egzamin państwowy, uzyskujac tytuł specjalisty ortodonty. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Stale poszerza swoją wiedzę w zakresie ortodoncji biorąc udział w konferencjach oraz kursach praktycznych. Zna język angielski. Jej spokój i pozytywne nastawienie oraz dokładność z jaką wykonuje zabiegi, sprawiają, że Pacjenci w jej rękach czują się komfortowo i chętnie wracają.

Opinie pacjentów
lek. stom. Ewa Rybka
lek. stom. Ewa Rybka
protetyka stomatologiczna, stomotologia estetyczna, zaburzenia czynnościowe stawów żuchwowych

Ukończyła stomatologię na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ w 2005r. W latach 2008 – 2014r pracowała jako rezydent w Poradni Protetyki Stomatologicznej UKS w Krakowie. W 2014r uzyskała tytuł specjalisty protetyki stomatologicznej. Nadal poszerza swoją wiedzę na licznych kursach praktycznych i teoretycznych.Pomaga pacjentom z problemami w zakresie nieprawidłowości okluzji, braków zębowych, zaburzeń estetyki, dysfunkcji stawów skroniowo – żuchwowych oraz parafunkcji.

Opinie pacjentów
lek. stom. Patryk Stępień
lek. stom. Patryk Stępień
chirurgia, implantologia

Wykładowca i nauczyciel akademicki od 2009 roku. Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, rocznik 2007. Ogromne doświadczenie w zakresie chirurgii stomatologicznej, odtwórczej oraz implantologii poszerza systematycznie, uczestnicząc w krajowych oraz międzynarodowych kursach i szkoleniach, m.in. w Paryżu, Pradze i Genui. W swoich zabiegach z powodzeniem stosuje elementy stomatologii regeneracyjnej - naturalną  i bezpieczną metodę wykorzystującą osocze bogatopłytkowe z krwi własnej pacjenta.

 

 

Opinie pacjentów
lek.stom. Michał Lenik
lek.stom. Michał Lenik
endodoncja mikroskopowa

W Luxdentica zajmuje się leczeniem kanałowym przy użyciu mikroskopu. Studia stomatologiczne ukończył w 2011 roku na Wydziałe Lekarskim Oddziału Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Systematycznie uzupełnia swoją wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach i wykładach. Członek Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego PTP oraz Polskiego Towarzystwa Endodontycznego PTE.

Opinie pacjentów
Certyfikaty
lek. stom. Anna Miszalska-Jamka
lek. stom. Anna Miszalska-Jamka
endodoncja mikroskopowa
Opinie pacjentów
Certyfikaty
lek. stom. Piotr Chomiuk
lek. stom. Piotr Chomiuk
protetyka, stomatologia estetyczna
Opinie pacjentów
Certyfikaty
lek. stom. Kamila Sołtys
lek. stom. Kamila Sołtys
periodontologia

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w trakcie kształcenia podyplomowego w zakresie periodontologii, mikrochirurgii śluzowkowo-dziąsłowej oraz leczenia zapaleń przyzębia. Zaangażowana w działalność naukową i badawczą. Systematycznie poszerza swoja wiedzę z zakresu periodontologii i implantologii na kursach krajowych i zagranicznych aby zapewnić pacjentom możliwie najlepsze efekty leczenia. Podczas wizyt zawsze znajduje czas aby trudne zagadnienia stomatologiczne wytłumaczyć w przystępny sposób tak aby pacjent świadomie mógł uczestniczyć w leczeniu. 

Opinie pacjentów
Certyfikaty
lek. med. Tomasz Muszyński
anestezjologia

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w chirurgii stomatologicznej i stomatologii zachowawczej z zastosowaniem sedacji lub sedoanalgezji. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. II stopień specjalizacji uzyskał w 1997 roku (anestezjologia oraz intensywna terapia); studia podyplomowe ukończył w Europejskiej Szkole Anestezjologii (FEEA, 2001 r.) Autor wielu publikacji  naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach. Wykładowca na Wydziale Lekarskim i Oddziale Stomatologii. Prowadzi również szkolenia dla lekarzy. Członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT).

Certyfikaty

Konsultacje specjalistyczne


Wyjątkowe usługi

Digital Smile Design

Cyfrowe projektowanie uśmiechu

Efekty leczenia zobaczysz, zanim rozpocznie się pierwszy zabieg.

Więcej
Wyjątkowe usługi
Wyjątkowe usługi
Więcej
Podwójna gwarancja
Podwójna gwarancja
Więcej
Bezpłatne konsultacje
Bezpłatne konsultacje
Więcej
Bufet
Bufet
Gabinet przyjazny dziecku
Gabinet przyjazny dziecku
RTG
RTG
WiFi
WiFi
TV
TV
Pantomograf
Pantomograf
Parking
Parking
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
Bezbolesne znieczulenie
Bezbolesne znieczulenie
Płatność kartami
Płatność kartami
Kredytowanie leczenia
Kredytowanie leczenia
Klimatyzacja
Klimatyzacja